GeoTag Görüntüleri (Analiz Görünümü)

GeoTag Images ekranı (Analyze > GeoTag Images) uçuş kayıtlarındaki bilgileri kullanarak bir gözlem görevindeki görüntüleri çoğrafi etiketlemenize olanak tanır.

Bu özellik sadece PX4 uçuş kayıtlarıyla çalışır. Ardupilot desteklenmemektedir.

GeoTag Görüntüleri Analiz Ekranı

Kayıt dosyasını, görüntüyü ve (isterseniz) etiketlenmiş görüntülerin nereye kayıt edileceğini seçin. Görüntüleri coğrafi etiketlemeye başlamak için Start Tagging 'e tıklayın.

results matching ""

    No results matching ""